Rizikové chování dětí a mládeže

Pojem rezilience – ozdravění – jeho vývoj – 30 minut - ADHD ve spojení s rizikovým chováním - 40 minut - Syndrom CAN definice – 20 minut - Fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče),rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 60 minut - Psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 40 minut - Zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví (promyšlené, impulzivní, spouštěče, možnosti předcházení záškoláctví), zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 50 minut - Sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu –60 minut - Spor o dítě – střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy – 30 minut - Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení – 30 minut - Spojitost výše uvedených forem CAN s nespecifickými poruchami chování – opoziční vzdor, antisociální porucha chování, krádeže, lhaní, záškoláctví, útěky a toulky – 40 minut
 
 
 
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Odesláním příspěvku do diskuse souhlasím s jeho zobrazením na serveru, a to i v redakčně zkráceném či upraveném znění.
Redakce nenese odpovědnost za obsah vkládaného příspěvku. Vyhrazuje si však právo i bez udání důvodu příspěvek upravit či odstranit.