PaedDr. Zdeněk Martínek

Agresivita a agresivní chování dětí a mládeže

Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese - Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení - Agrese jako projev agresivity v chování dítěte - Směry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti - Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí - Základní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí – jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení - Moyerova klasifikace agresí: - predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním - Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Narodil jsem se 7. 5. 1965 v Pelhřimově, po ukončení základní školy jsem nastoupil na zdejší gymnázium, které jsem zakončil v roce 1983. Po roční praxi na domově mládeže následovalo studium na Střední pedagogické škole v Berouně, obor vychovatelství, poté jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu UK Praha – obor speciální pedagogika. V roce 1989 jsem složil státní zkoušky a v roce 1992 rigorózní zkoušky v oborech speciální pedagogika, sociální patologie. Následovaly tyto základní výcviky: Krizová intervence, KBT, Grafoanalýza, Systemická terapie, Transakční analýza, Krizová intervence, Čtení psychodynamiky Od roku 1991 pracuji v PPP Pelhřimov, zabývám se především specifickými vývojovými poruchami učení, agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou mezi mládeží. Od roku 1998 se věnuji lektorské činnosti, do současnosti jsem odlektoroval cca 850 kurzů na téma Specifické vývojové poruchy učení u dětí a mládeže, Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Sociometrie ve třídě a vrstevnický program jako způsob zvládání raných stádií šikany, hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní chování dětí v MtŠ, Rizikové chování dětí a mládeže, z toho 40 kurzů se konalo na Slovensku. Publikační činnost: Cvičné texty pro pomalejší čtenáře – BLUG Benešov Krátké texty pro čtenáře – 3 díly – KAFOMET Agresivita a kriminalita školní mládeže – GRADA, Praha – 2 vydání Články do odborných časopisů

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Rizikové chování dětí a mládeže

Pojem rezilience – ozdravění – jeho vývoj – 30 minut - ADHD ve spojení s rizikovým chováním - 40 minut - Syndrom CAN definice – 20 minut - Fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče),rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 60 minut - Psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 40 minut - Zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví (promyšlené, impulzivní, spouštěče, možnosti předcházení záškoláctví), zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu – 50 minut - Sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu –60 minut - Spor o dítě – střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy – 30 minut - Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení – 30 minut - Spojitost výše uvedených forem CAN s nespecifickými poruchami chování – opoziční vzdor, antisociální porucha chování, krádeže, lhaní, záškoláctví, útěky a toulky – 40 minut

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Narodil jsem se 7. 5. 1965 v Pelhřimově, po ukončení základní školy jsem nastoupil na zdejší gymnázium, které jsem zakončil v roce 1983. Po roční praxi na domově mládeže následovalo studium na Střední pedagogické škole v Berouně, obor vychovatelství, poté jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu UK Praha – obor speciální pedagogika. V roce 1989 jsem složil státní zkoušky a v roce 1992 rigorózní zkoušky v oborech speciální pedagogika, sociální patologie. Následovaly tyto základní výcviky: Krizová intervence, KBT, Grafoanalýza, Systemická terapie, Transakční analýza, Krizová intervence, Čtení psychodynamiky Od roku 1991 pracuji v PPP Pelhřimov, zabývám se především specifickými vývojovými poruchami učení, agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou mezi mládeží. Od roku 1998 se věnuji lektorské činnosti, do současnosti jsem odlektoroval cca 850 kurzů na téma Specifické vývojové poruchy učení u dětí a mládeže, Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Sociometrie ve třídě a vrstevnický program jako způsob zvládání raných stádií šikany, hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní chování dětí v MtŠ, Rizikové chování dětí a mládeže, z toho 40 kurzů se konalo na Slovensku. Publikační činnost: Cvičné texty pro pomalejší čtenáře – BLUG Benešov Krátké texty pro čtenáře – 3 díly – KAFOMET Agresivita a kriminalita školní mládeže – GRADA, Praha – 2 vydání Články do odborných časopisů

Zobrazit termíny programu

0 komentářů