Naděžda Kalábová

Akreditovaný program Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT TAKÉ NA WEBU NPI ( https://helen.npicr.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=77861&operace=detail&id_kurzu=77861&operace=detail ) Cílem semináře je poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání formou celoroční hry a podle instrukcí naplánovat a rozvrhnout zajímavý program na celý rok. Přehled výuky: ukázky celoročních her, metodický a pedagogický rozbor, motivační příběh, metodické pokyny zpracování celoroční hry, tematické členění hry, výběr a nabídka činností, vlastní tvorba hry, prezentace vlastní celoroční hry. Celoroční hry nabízí zajímavou inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem mladšího školního věku rozmanitou náplň volnočasových aktivit. Osmihodinová vzdělávací akce „Celoroční hry motivované pohádkovými příběhy“ se bude skládat z teoretických, ale i praktických činností. Program je připraven pro aktivity v učebně. Do programu budou začleněny i DVD prezentace a ukázky nejrůznějších činností s prvky zážitkové pedagogiky.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Doplatek na místě200 (platba v hotovosti na infu)
Lektor
Naděžda Kalábová , Národní pedagogický institut České republiky
Lektor akreditovaného programu Národního pedagogického institutu České republiky (NPI).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů